Als u deelneemt aan een klinische studie van Galapagos in een klinisch studiecentrum in Oekraïne en u bent moeten verhuizen naar een ander land/een andere regio als gevolg van het huidige conflict in Oekraïne, kunt u contact opnemen met de medische informatiedienst van Galapagos op medicalinfo@glpg.com voor verdere aanwijzingen met betrekking tot de opvolging van de klinische studie.

Welkom bij
de klinische studies van Galapagos

Bij Galapagos, beschouwen we elke klinische studie als een mijlpaal op onze weg om levensveranderende behandelingen te brengen bij de mensen die ze echt nodig hebben.


Over klinische studies

Klinische studies zijn onderzoeken die kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor medische aandoeningen en ons zo ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen. Deze website is ontwikkeld om patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners te ondersteunen en informatie op maat te verstrekken over het proces van de klinische studie, met inbegrip van wat erbij komt kijken en hoe eraan deel te nemen.

Wat zijn klinische studies?

Klinische studies zijn medische onderzoeksstudies die helpen na te gaan of een behandeling werkt en veilig is voor gebruik, voordat ze aan de hele bevolking ter beschikking kan worden gesteld. Regelgevende instanties beoordelen de resultaten van deze studies en beslissen onafhankelijk of een behandeling kan worden goedgekeurd voor gebruik. Alle klinische studies van Galapagos worden uitgevoerd volgens de overheidsregelgeving die is ingesteld om de rechten te beschermen van iedereen die aan een studie deelneemt.

Er zijn vier hoofdfasen in klinische studies:

Deze studies vinden plaats bij slechts een klein aantal mensen (vaak 20 tot 80) en de belangrijkste focus is om de veiligheid van een behandeling te garanderen. De onderzoekers testen op bijwerkingen, bepalen hoeveel van de behandeling veilig kan worden gegeven en leren hoe het lichaam de behandeling verdraagt. Vaak zullen deze studies plaatsvinden bij gezonde vrijwilligers en in één centrum in de wereld. De klinische fase 1-studies van Galapagos zijn daarom niet opgenomen op deze website; ze worden echter wel gepubliceerd in openbare registers van de overheid.

In fase 2-studies wordt getest op een grotere groep mensen (vaak 100 tot 300), waaronder mensen met de ziekte of aandoening waarop de behandeling gericht is. Tijdens deze studies is het mogelijk een eerste idee te krijgen of het geneesmiddel zal werken en bekijken de onderzoekers welke dosis het beste zou kunnen werken.

Als de resultaten van de fase 1- en fase 2-studies positief zijn (ze hebben de veiligheidscontroles doorstaan en hebben aangetoond dat de behandeling kan werken), vinden fase 3-studies plaats. Hierin wordt de behandeling getest op een veel grotere groep mensen met de ziekte of aandoening (vaak 1.000 tot 3.000) en wordt de behandeling vergeleken met een bestaande behandeling of placebo om te zien hoe goed ze werkt. Dit is de studie die gewoonlijk wordt gebruikt voor registratie bij de medische autoriteiten die de behandeling goedkeuren voor gebruik.

Fase 4-studies vinden plaats nadat is aangetoond dat de behandeling doeltreffend is en beschikbaar is voor patiënten. Tijdens deze studies wordt de veiligheid van de behandeling op lange termijn beoordeeld. Ook wordt gecontroleerd hoe goed de behandeling blijft werken bij patiënten. 

Lees onze verklarende woordenlijst voor een definitie van andere veelgebruikte termen in klinische studies 


Verhalen over klinische studies

Klinische studies zijn voor elk individu een eigen persoonlijke ervaring. Luister naar hoe het is om deel te nemen aan een klinische studie vanuit verschillende perspectieven, met inbegrip van de gedachten en gevoelens van mensen tijdens het hele proces, en het advies dat zij hebben voor mensen die overwegen of het een optie zou kunnen zijn voor hen.